CIM Lecturers

Nicosia 2016 - 2017

NAME OF LECTURER:
1.Marios Charalambides
2.Dr Fotis Pavlou
3.Dr Paris Vogazianos
4.Theodora Physouni
5.Dinos Ioannides
6.George Michaelides
7.George Skordis
8.Dr Yiannos Rossides
9.Dr Haris Machlouzarides 
10.Fanos Tekelas
11.Dr Aspasia Similidou
12.Dr Demetris Kyriacou
13.Dr Evanthis Mavrokordatos
14.Dr Katerina Georgiadou
15.Nektaria Hadjiyianni
16.Charis Eracleous
17.Ioannis Ioannou
18.Katerina Nicolaidou
19.Dr Maria Socratous
20. Marios Loizides
21. Garo Dadzigian
22. Chrysanthos Fotiades
 

Limassol 2016 - 2017

NAME OF LECTURER:
1.Andria Christodoulou
2.Theocharis Katranis
3.Maria Stylianou
4.Marios Charalambides
5.Dr George Zachariades
6.Debbie Phylactou
7.Daniel Abdel-Malak
8.Chrysanthos Fotiades
9.Dr Christos Hadjiyannis
10.Stalo Markou
11.Dr Marios Georgiou
12.George Argyrakis
13.Valentin Mavrinac
14.Maria Savvidou
15.Mazen Barhoun
16.Antypas Asfour
17.Dr Konstantinos Hadjimichael
18.Elena Makedona
19.Stella Constantinides
20.Dr Adamos Vlittis
21.Viktoria Soltesz
22.Constantinos Pelecani
23.Dr Evanthis Mavrocordatos
 
 
  P.O Box 25288
Nicosia 1308, Cyprus
  +357.22.778475

 

Follow us on Social Media:           
© Copyrights  |  Disclaimer 
Cyprus Institute of Marketing 2017. All rights reserved
Handcrafted By: LightBlack